Sudska praksa Evropskog suda pravde – Pravo na slobodu izražavanja

Sudska praksa Evropskog suda pravde – Pravo na slobodu izražavanja

CEDEM je u saradnji sa Centrom AIRE iz Londona objavio Priručnik Evropskog suda za ljudska prava: Član 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Pravo na slobodu izražavanja. Izradu i štampanje Priručnika finansijski je podržala Britanska ambasada u Podgorici.

U priručniku se razmatraju dva isprepletena prava zaštićena Evropskom konvencijom: pravo na slobodu izražavanja zaštićeno članom 10. Konvencije i pravo na privatnost zaštićeno članom 8. Takođe navodi ključne aspekte odnosa između prava na slobodu izražavanja i pravo na pravično suđenje, sa pregledom konkretnih slučajeva iz prakse Evropskog suda.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial