Pravosudna saradnja je ključna u borbi protiv organizovanog kriminala

Pravosudna saradnja je ključna u borbi protiv organizovanog kriminala


CEDEM je 19. septembra u hotelu CenterVille organizovao nacionalnu konferenciju „Regionalna pravosudna saradnja: dostignuća i perspektive“ u okviru projekta „Jačanje regionalne pravosudne saradnje kroz multisektorski pristup“ podržanog od strane Programa vladavine prava Jugoistočne Evrope Konrada. Adenauer fondacija.

Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, podsjetila je da je u Izvještaju o napretku Crne Gore navedeno da se sprovodi obuka sudija i državnih tužilaca, ali da je neophodno, kako je istakla, usvojiti program obuke u oblasti pravosudne saradnje. krivične stvari.

„Imajući u vidu da je u aprilu usvojen program obuke u okviru projekta EUROL 2, Crna Gora je ostvarila značajan napredak u unapređenju znanja sudija i njihovih saradnika u ovoj oblasti. „Sudije i državni tužioci, kao stubovi pravosudne saradnje, moraju da održe uzajamno povjerenje u prekograničnim predmetima i dobra volja za rješavanje svih izazova koji mogu nastati u procesu pružanja međunarodne pravne pomoći sa susjednim zemljama i državama članicama EU“, rekao je Medenica.

Prema njenim riječima, u cilju pružanja što brže i što šire pravne pomoći u krivičnim stvarima, pravosuđe je kroz aktivno učešće u radnim tijelima doprinijelo procesu stvaranja nacionalnog normativnog okvira sa državama članicama EU.

Ističem da je pravosuđe bilo proaktivno u oblasti pravosudne saradnje i blagovremeno primetilo da će primena pravnih instrumenata EU u ovoj oblasti biti poseban izazov za sudije i da će se njihov rad povećati, zbog čega nam je potrebna dodatna obuka o pravnim pomoć. građanski, kao i u krivičnom dijelu predmeta pred sudovima”, naveo je Medenica.

Direktorka CEDEM-a Milena Bešić rekla je da su efikasna međunarodna saradnja i međusobna pravna pomoć preduslov za brzo i efikasno postupanje u složenim krivičnim predmetima, posebno kada, kako je navela, imaju transnacionalni element.

„Evidentno je da kriminalne grupe u svom djelovanju nastoje da iskoriste razlike između pravnih sistema različitih zemalja, koristeći nedostatak efikasne koordinacije između različitih državnih službi, a često i činjenicu da neke zemlje nisu spremne za nova saradnja sa drugim zemljama.” istakao je Bešić.

Ona je ocijenila da je pred Crnom Gorom zadatak jačanja sistema međunarodne pravosudne saradnje i doprinosa međunarodnom sistemu vladavine prava u procesu evropskih integracija da promijeni svoj zakonodavni i institucionalni okvir, uz napore Ministarstva pravde, pravosuđa. i Državno tužilaštvo.

Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope (SE) u Crnoj Gori Angela Longo podsjetila je da su zaštita i unapređenje ljudskih prava ključne aktivnosti Vijeća Evrope, u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

“Imamo mnogo međusektorskih tijela u Strazburu koja se bave dijalogom između zemalja i unapređenjem principa i standarda koje promoviramo kao Vijeće Evrope”, rekao je Longo.

Kako je navela, Vijeće Evrope smatra da su jaka tijela važna, jer njihov rad mora biti održiv.

“Želimo da reforme budu stvarne, da budu čvrste i da pomognu u radu u budućnosti na jačanju saradnje Vijeća Evrope s drugim organizacijama u zemlji,” rekao je Longo.

Ona je podsjetila da Savjet Evrope realizuje nekoliko pravosudnih projekata u Crnoj Gori, navodeći da je pravna saradnja ključni element za više segmenata djelovanja te organizacije.

Šef Programa vladavine prava za jugoistočnu Evropu u Fondaciji Konrad Adenauer (KAS), Hartmut Rank, rekao je da Program vladavine prava ima za cilj da ubrza usvajanje relevantnih pravnih i praktičnih standarda.

„U Bukureštu smo od 2006. godine. Od početka 2006. godine započeli smo saradnju sa CEDEM-om i svake godine smo uspjeli, barem jednom godišnje, doći u Podgoricu da razgovaramo sa kolegama, advokatima, na raznim seminarima. Ove godine smo započeli novi projekat koji se odnosi na regionalnu pravosudnu saradnju na Zapadnom Balkanu. Ovo je prvi u nizu događaja na tu temu“, naveo je Rank.

Načelnica Direkcije za međunarodnu pravnu pomoć Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju i projekte u Ministarstvu pravde, Snežana Maraš, kazala je da Crna Gora, kao država SE, teži i želi da pristupi EU.

Ona je kazala da pravosudna saradnja u EU, osim u krivičnom postupku, ide preko centralnih komunikacijskih tijela, “a predviđeni su brojni instrumenti Savjeta Evrope i EU na način da direktno komuniciraju između pravosudnih organa”.

“Stvar je u direktnoj saradnji. Da bi ta saradnja bila validna, potrebno je da se oslanja na propise. Mislim da ako želimo da postignemo standarde kojima težimo, to je naša obaveza u tome. ukazuju da radimo na poštivanju standarda ugrađenih u naš sistem domaćeg prava i međunarodnih ugovora, koji nas obavezuju da se striktno pridržavamo obaveze stvaranja navike da poštujemo propise na koje smo se obavezali“, istakao je Maras.

Predsjednica Upravnog odbora Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i državnog tužioca Senka Danilović podsjetila je da obuka za međunarodnu saradnju nije počela otvaranjem pregovora, već ranije, prije 2015. godine.

Ona je objasnila da je obaveza Centra da u okviru Pregovaračkog poglavlja 24 kreira kompletan program obuke koji će se odnositi na saradnju u građanskim i krivičnim stvarima.

„Tako smo prošle godine kroz projekat EUROL krenuli u kreiranje jednog velikog projekta koji je isključivo posvećen saradnji u građanskim i krivičnim stvarima. Projekat je krenuo na način da je u januaru angažovan stručnjak koji je boravio u Crnoj Gori i koji je imao priliku da razgovara sa svim sudijama i tužiocima u Crnoj Gori“, rekao je Danilović.

Ona je rekla da je ideja Centra da iz svih sudova i državnih tužilaštava imenuje po jednog sudiju i državnog tužioca koji će proći sve obuke, kako bi, kako je objasnila, bili kontakt tačka “kad god postoji je potreba za korištenjem ovih instrumenata“. .

Danilović je istakao da je prošle godine na obukama koje je Centar organizovao učestvovalo oko 1.800 polaznika, ove godine do 1. jula 1.200 polaznika.

Koordinator CEDEM projekta Ognjen Marković rekao je da projekat Jačanje regionalne pravosudne saradnje kroz multisektorski pristup realizuje CEDEM, uz podršku Programa vladavine prava jugoistočne Evrope KAS.

„Cilj projekta je okupljanje predstavnika pravosuđa, tužilaštva i organizacija civilnog društva koje se bave vladavinom prava, kako bi se razmotrila nova rješenja za unapređenje pravosudne saradnje u krivičnim stvarima. “Svjesni smo činjenice da kriminalne grupe djeluju van granica jedne države, tako da te granice ne bi trebale biti prepreka za rješavanje ovog problema”, rekao je Marković.

On je rekao da u toj oblasti postoje određeni problemi, s obzirom na to da, kako je naveo, saradnja pravosuđa i tužilaštva često može biti spora i inertna, “a s druge strane, kriminalne grupe koje djeluju između više država koriste napredne tehnologije na problem.”

“Uglavnom istražni organi, kada treba da pronađu počinioce krivičnih djela, treba da traže dokaze van granica određene države”, dodao je Marković.

Pravni ekspert Milorad Marković, sudija Višeg suda u Podgorici Evica DURUTOVIĆ, direktor Pravnog odeljenja, Centar za praćenje i istraživanje (CEMI) Bojan BOŽOVIĆ, zamenik vođe tima EURoL II (Podrška Evropske unije vladavini prava) Maria Grazia Benedetti , i tužilac EU za upućivanje, “IPA 2017 Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu”, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) Ministarstvu unutrašnjih poslova Italije i Centru za međunarodnu pravnu saradnju (CILC), Silvij Šinkovec, zamjenik Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Iznad Siniše Bjekovića i Državni tužilac za vezu sa Evropskom jedinicom za pravosudnu saradnju (EUROJUST) Jelena Đaletić.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial