Izvještaj nevladinih organizacija o iregularnim migracijama u Jugoistočnoj Evropi za 2017. godinu

Izvještaj nevladinih organizacija o iregularnim migracijama u Jugoistočnoj Evropi za 2017. godinu


CEDEM je doprinio izradi Izvještaja nevladinih organizacija o iregularnim migracijama u Jugoistočnoj Evropi za 2017. godinu, koji je objavila Makednoska asocijacija mladih pravnika (MYLA). Izvještaj je nastao u okviru USAID projekta o zaštiti prava migranata i izbjeglica.

Cijelu publikaciju možete preuzeti ovdje, a izvještaj koji se odnosi na Crnu Goru je dostupan od 72 do 88 strane.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial