Povodom Međunarodnog dana migranata, CEDEM objavljuje Analizu crnogorskih pravnih i praktičnih aspekata efikasnih alternativnih mjera pritvora u kontekstu migracija

Povodom Međunarodnog dana migranata, CEDEM objavljuje Analizu crnogorskih pravnih i praktičnih aspekata efikasnih alternativnih mjera pritvora u kontekstu migracija


Povodom Međunarodnog dana migranata, koji se danas obilježava širom svijeta, CEDEM objavljuje Analizu crnogorskih pravnih i praktičnih aspekata efikasnih alternativnih mjera pritvora u kontekstu migracija.


Radi jasnijeg sagledavanja postojećeg stanja, te u cilju dalje afirmacije primjene alternativnih mjera, analiza je usmjerena na prepoznavanje aktuelnih karakteristika sistemskog odgovora na neregularne migracije kroz prizmu alternativnih (blažih) mjera i definisanje preporuka za poboljšavajući ih.

Publikacija je nastala u saradnji sa projektom „Efektivne alternative pritvoru u kontekstu migracija: razmjena iskustava i provedba“ koji provodi Vijeće Evrope, a može se preuzeti ovdje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial