preloader
Rezultati konkursa za mini grantove u oblasti vladavine prava

Rezultati konkursa za mini grantove u oblasti vladavine prava

Centar za monitoring i istraživanje CeMI u partnerstvu sa Centrom za demokratiju i ljudska prava CEDEM u okviru projekta „Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za doprinos integritetu pravosuđa“ raspisao je Konkurs za male grantove nevladinim organizacijama u oblast vladavine prava.

Od ukupno 4 prijave, 1 projektna prijava nije ispunjavala tehničke uslove, tako da su nakon bodovanja 3 prijave 2 odabrane za finansiranje. Ukupna vrijednost odobrenih projekata je 15.872,00 €, dok je ukupan iznos sredstava za dodjelu 48.000,00 €. U prilogu možete pogledati rezultate konkursa.

Projekat „Reforma pravosuđa: Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za doprinos integritetu pravosuđa“ finansira Evropska unija, preko Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz Program pretpristupne pomoći (IPA).