Konkurs za poziciju pravnog analitičara/monitora suđenja

Konkurs za poziciju pravnog analitičara/monitora suđenja

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) raspisuje konkurs za poziciju pravnog analitičara/monitora suđenja, koji će biti otvoren do 4. novembra 2017. godine.

Opis:

Identifikacija predmeta, odabir i praćenje toka predmeta, uključujući redovne preglede sudskih registara i drugih izvora informacija o predmetu;

Praćenje predmeta, uključujući prisustvovanje ročištima, pregled dosijea i prikupljanje drugih informacija po potrebi;

Pregledavanje referentnih materijala programa, pohađanje zakazanih obuka i uključivanje u druge aktivnosti izgradnje kapaciteta;

Praćenje suđenja čiji se predmeti odnose na korupciju, organizovani kriminal, slobodu izražavanja, terorizam, klevetu, naknadu štete, kao i politički osetljive slučajeve;

Ocjenjivanje uspješnosti implementacije pravnih mehanizama kao što su sporazumi o priznanju krivice, odloženo krivično gonjenje i drugi novi pravni instrumenti;

Obavljanje razgovora sa relevantnim subjektima (sudije, tužioci, advokati i drugi učesnici u postupku);

Sprovođenje tematskih istraživanja radi pružanja objektivne slike funkcionisanja, integriteta, dužine postupka i ostvarivanja prava na pravično suđenje;

Sprovođenje tematskih istraživanja radi pružanja objektivne slike funkcionisanja, integriteta, dužine postupka i ostvarivanja prava na pravično suđenje;

Zahtjevi:

Diplomirao na Pravnom fakultetu;

Odlično poznavanje međunarodnih i nacionalnih zakona koji se odnose na vrstu predmeta koji se razmatra;

Spremnost za rad na terenu;

Razvijene analitičke sposobnosti;

Dobro poznavanje Microsoft Office-a (Word, Excel, Power Point);

Poželjno prethodno iskustvo u praksi.

Nudimo Vam izazovan posao u kojem ćete kroz proces praćenja suđenja imati priliku da uočite nedostatke u vođenju sudskih postupaka i na taj način pomognete u donošenju preporuka čija će implementacija dovesti do daljeg jačanja pravnog sistema.

Kako se prijaviti

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove konkursa i imate želju za daljim napredovanjem u karijeri, prijavite se dostavljanjem biografije i motivacionog pisma na email info@cedem.me.

Motivaciono pismo treba da sadrži prateće elemente koji potvrđuju ispunjenost uslova, odnosno da kandidat može odgovoriti na opis posla. Curriculum Vitae (CV) treba dostaviti u Europass formatu. CV obrazac koji treba popuniti možete pronaći na https://europass.cedefop.europa.eu/.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial