U Pljevljima je održan radni sastanak predstavnika pravosuđa i medija

U Pljevljima je održan radni sastanak predstavnika pravosuđa i medija

Centar za demokratiju i ljudska prava počeo je sa održavanjem radnih sastanaka u okviru projekta „Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“.

Smatrajući da saradnja predstavnika pravosudnog sistema na lokalnom nivou, s jedne strane i medija, civilnog društva i aktivnih građana, s druge strane može dovesti do sinergije njihovih potencijala koja bi rezultirala kvalitetnim izvještavanjem o krivičnom pravosuđu. i adekvatno informisanje javnosti Pljevalja. sastanak, 24. oktobra 2017. godine, u hotelu Franca, u Pljevljima.

Svrha radnih sastanaka je podsticanje dijaloga između ovih aktera, posebno o korišćenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u cilju poboljšanja kvaliteta i kredibiliteta medijskog praćenja krivičnopravnih predmeta, uz stvaranje imidža pravosudnih organa kao otvoreni i voljni akteri da sarađuju sa medijima i organizacijama civilnog društva.

Radnom sastanku su prisustvovali Milivoje Tomčić, šef i PR Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima i Dejana Damjanović, PR Osnovnog suda u Pljevljima, dok su predstavnici mreže – RTV Pljevlja, Pljevaljske novine, PV portal i dnevni DAN.

Sastanak je protekao u veoma konstruktivnoj razmjeni mišljenja. Predstavnici pravosudnih institucija predstavili su postojeće prakse i instrumente komunikacije sa medijima, dok je u medijima bilo riječi o saradnji sa ovim institucijama. Konstatovano je da je saradnja PR Tužilaštva i medija na visokom nivou i da je gospodin Tomčić uvijek dostupan medijima, kako bi što bolje izvještavao medije o krivičnom pravosuđu. Takođe, uspostavljen je kontakt između PR-a Osnovnog suda u Pljevljima i predstavnika medija.

Konstatovano je da je saradnja značajno unapređena od 2015. godine donošenjem zakonskih akata o Osnovnom sudu i Osnovnom državnom tužilaštvu, ali i da postoji prostor za unapređenje kroz inicijative predstavnika medija. Predložene su tri inicijative, upućene pravosudnim institucijama, a CEDEM će u narednom periodu biti posrednik u usvajanju inicijativa koje će rezultirati boljim medijskim izvještavanjem, kao i tačnim i blagovremenim informisanjem građana.

Na kraju sastanka potpisan je Memorandum o saradnji između Osnovnog suda, Osnovnog državnog tužilaštva i mreže predstavnika medija i civilnog sektora.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial