Okrugli sto: Ključni izazovi u sistemu azila i upravljanje neregularnim migracijama

Okrugli sto: Ključni izazovi u sistemu azila i upravljanje neregularnim migracijama

Povodom završetka projekta Podrška crnogorskom sistemu upravljanja azilom i iregularnim migracijama, uz podršku Ambasade Njemačke u Crnoj Gori, CEDEM i Građanska alijansa organizovali su okrugli sto na temu Izvještaja o ključnim izazovima u oblasti azila i iregularnih migracija. Sistem upravljanja.

Izvještaj je ključni rezultat projekta i daje pregled međunarodnih standarda i domaćeg zakonodavstva i prakse u oblasti upravljanja mješovitim migracijama, kao i preporuke usmjerene na smanjenje migracijskih kretanja prema granicama EU i osiguranje poštivanja prava tražilaca azila. .

Okrugli sto je organizovan povodom obilježavanja Međunarodnog dana migranata 18. decembra, ali i najavljenog otvaranja pregovaračkih poglavlja 23 i 24, kako bi se ukazalo na važnost dugoročnog planiranja migracionih politika i njihovog efikasnog provođenja, ali i obaveza države da upravlja percepcijom migracije. u društvu i pružanjem zaštite migrantima u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava. Učesnici okruglog stola ocijenili su da su dalja izgradnja pravnog okvira u skladu sa standardima EU, jačanje kapaciteta institucija i uspostavljanje stalnog sistema koordinacije u sprovođenju migracionih politika, ključni prioriteti Crne Gore u ovoj oblasti.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial