CEDEM na predstavljanju Operativnog programa razvoja ljudskih potencijala 2012-2013.

CEDEM na predstavljanju Operativnog programa razvoja ljudskih potencijala 2012-2013.

Predstavnica CEDEM-a Marija Vuksanović učestvovala je na konferenciji koju su organizovali Delegacija EU u Crnoj Gori i Ministarstvo rada i socijalnog staranja povodom predstavljanja Operativnog programa razvoja ljudskih resursa 2012-2013.

Operativnim programom su definisani prioriteti i mjere za razvoj ljudskih resursa koji će se finansirati kroz IPA komponentu IV. Dokument je izradila Vlada Crne Gore, a usvojila Evropska komisija 18. oktobra 2012. godine. Socijalna inkluzija je jedan od prioriteta ovog programskog dokumenta i obuhvata podršku integraciji romske i egipćanske zajednice i osoba sa invaliditetom, kroz veći pristup zapošljavanju i obrazovanju. Ukupna vrijednost operativnog programa je 6.568.240,00 eura, dok je iznos od 1.313.648,00 eura namijenjen mjerama koje se odnose na socijalno uključivanje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial