Info sesije za građane održane su u Nikšiću, Podgorici i Baru

Info sesije za građane održane su u Nikšiću, Podgorici i Baru

Zbog nedostatka adekvatne informisanosti građana o etičkim standardima prilikom pisanja i objavljivanja medijskih sadržaja, u Nikšiću, Podgorici i Baru organizovane su info sesije o Etičkom kodeksu novinara Crne Gore.

Imajući u vidu da se često objavljuju medijski sadržaji koji krše ili ugrožavaju prava građana, info sesije su imale za cilj informisanje građana o ključnim principima Kodeksa koje treba poštovati prilikom objavljivanja medijskih sadržaja. Građani su imali priliku, pored upoznavanja sa etičkim standardima u medijima, da nauče kako mogu koristiti regulatorna tijela i kako zaštititi svoja prava.

Pored Gordane Đuračić, urednice TV PRVA i Marka Pejovića, koordinatora projekta CEDEM-a, sednici je prisustvovala i advokat Vesna Cimbaljević, koja je sa pravnog aspekta upoznala građane sa procesom ostvarivanja njihovih prava, ali i dosadašnjim iskustvom u sudskih postupaka u ovoj oblasti.

Info sesije organizuje Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, u saradnji sa TV PRVA, u okviru projekta „Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial