Završna konferencija u okviru projekta “Zajedno do održivih rezultata u borbi protiv nasilja u porodici, dječijeg prosjačenja i prisilnih brakova”

Završna konferencija u okviru projekta “Zajedno do održivih rezultata u borbi protiv nasilja u porodici, dječijeg prosjačenja i prisilnih brakova”

Centar za demokratiju i ljudska prava je 31.10.2019. godine organizovao završnu konferenciju koja je ujedno i završna aktivnost projekta „Zajedno do održivih rezultata u borbi protiv nasilja u porodici, dečjeg prosjačenja i prisilnih brakova“, uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava .

Cilj projekta je doprinijeti prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova među RE populacijom, kroz jačanje multisektorske, koordinisane saradnje svih relevantnih institucija, organizacija i institucija na lokalnom nivou, koje će rezultirati stvaranjem jedinstvenih mehanizama za rješavanje ovih problema.

U okviru predviđenih aktivnosti potpisan je Memorandum o saradnji sa svim relevantnim institucijama i formirana mreža lokalnih koordinatora za borbu protiv nasilja u porodici, dječijeg prosjačenja i prisilnih brakova u Tivtu, Podgorici i Beranama.

Konferencija je okupila oko 30 predstavnika resornih ministarstava, lokalne samouprave, pravosuđa, RE populacije, nevladinih organizacija i medija. Milena Bešić, direktorica CEDEM-a, g. Ramiz Shahman, predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava, g. Nardi Ahmetović iz Centra za afirmaciju RE populacije, gđa. Dina Knežević, savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i slobode Crne Gore i g-din Rade Ćetković, sudija Osnovnog suda u Podgorici, govorili su na konferenciji.

Na konferenciji je zaključeno da nedostatak efikasne komunikacije i saradnje između nadležnih institucija, problemi u nejasnim nadležnostima i nedosljedni mehanizmi rješavanja konkretnih problema ostaju veliki izazov u borbi protiv nasilja u porodici, dječjeg prosjačenja i prisilnih brakova među romskom i egipćanskom (RE) populacijom. .

Takođe je naglašena potreba za osnivanjem skloništa, ali i veća izricanje mjera udaljenja iz stana u slučajevima nasilja u porodici.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial