CEDEM ORGANIZOVAO ZAVRŠNU KONFERENCIJU I PANEL DISKUSU O PROJEKTU “INICIJATIVA ZA OSNAŽIVANJE ŽENA: EDUKACIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA”

CEDEM ORGANIZOVAO ZAVRŠNU KONFERENCIJU I PANEL DISKUSU O PROJEKTU “INICIJATIVA ZA OSNAŽIVANJE ŽENA: EDUKACIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA”

CEDEM je održao završnu konferenciju i panel diskusiju 18.11.2019. , koji je ujedno i završna aktivnost projekta „Inicijativa za osnaživanje žena: Obrazovanje za rodnu ravnopravnost“, koji CEDEM sprovodi u partnerstvu sa Crnogorskim ženskim lobijem (CCL), uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Cilj projekta je doprinijeti većem poštovanju ženskih prava i podizanju svijesti laičke i stručne javnosti o značaju rodne ravnopravnosti, poboljšanju položaja i zastupljenosti žena na visokim pozicijama u sektoru sigurnosti, podsticanju razvoja koherentniju i efektivniju rodnu politiku, kroz podizanje svijesti o pitanju rodne neravnopravnosti i podizanje svijesti javnosti o svim oblicima nasilja nad ženama u cilju smanjenja nasilja.

Konferencija je okupila oko 30 predstavnika resornih ministarstava, lokalne samouprave, pravosuđa, nevladinih organizacija i medija, na kojoj su učestvovali predstavnici Osnovnog suda, Ombudsmana, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Uprave policije, Centra za socijalni rad .

Na konferenciji je zaključeno da je postignut napredak u pogledu gender mainstreaminga u sektoru sigurnosti i povećanja zastupljenosti žena u gotovo svim institucijama sektora sigurnosti, ali s druge strane, to nije slučaj na svim pozicijama i na svim linijama rada. Žene se i dalje suočavaju sa izazovima u pristupu komandnim i rukovodećim pozicijama, te u operativnim i policijskim poslovima, prvenstveno zbog poteškoća u usklađivanju profesionalnog i privatnog života.

Kada je u pitanju suzbijanje rodno zasnovanog nasilja, zaključuje se da iako postoji sistem za borbu protiv nasilja i da svaka institucija i svi njeni zaposleni vredno rade da svoj posao rade kako treba i do kraja, čini se da još mnogo toga ostaje da se uradi. urađeno i na multisektorskom pristupu, kao i podizanje svijesti cjelokupnog društva u cjelini.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial