Održana je prva u nizu panel diskusija pod nazivom: „Dijalog sa građanima: Razgovarajmo o činjenicama“

Održana je prva u nizu panel diskusija pod nazivom: „Dijalog sa građanima: Razgovarajmo o činjenicama“

(Detalj tokom prve panel diskusije koja je održana u hotelu “Serdar” u Mojkovcu. Tema: Pregovaračko poglavlje 11- poljoprivreda i ruralni razvoj. Za više slika, posjetiti našu Galeriju).

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) održao je prvu u nizu panel diskusija u opštini Mojkovac u okviru projekta „Obrazovanje i dijalog do EU“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Ovom panel diskusijom pokrenuta je aktivnost „Dijalog s građanima: Razgovarajmo o činjenicama“ koja nastoji da doprinese procesu evropskih integracija kroz podizanje svijesti, razumijevanja i znanja o evropskim integracijama, budućem članstvu i funkcionisanju EU. Kako je dotična aktivnost realizovana u Mojkovcu, a uzimajući u obzir razvojne potencijale opštine, panel je razmatrao pregovaračko poglavlje 11 – poljoprivreda i ruralni razvoj. Svrha panel diskusije je bila jačanje dijaloga i saradnje između civilnog sektora, državnih organa/institucija i građana, što je i jedan od ciljeva koji treba postići realizacijom ovog projekta.

Događaj je imao za cilj da podstakne građane na razmišljanje o potrebi valorizacije razvojnih potencijala sjevera i obezbjeđenja boljeg životnog standarda. O rezultatima pregovaračkog tima io tome šta tek treba da se realizuje u ovoj oblasti govorila je Andrijana Rakočević, samostalna savjetnica za organsku proizvodnju u Upravi za poljoprivredu, dok je Amra Terzić, samostalna savjetnica za voćarstvo u Upravi za poljoprivredu naglasio izazove sa kojima se susreće pregovarački tim u ispunjavanju konačnih mjerila.

Darko Fuštić, koordinator Agrobiznis centra, govorio je o kapacitetima Centra i dostupnosti radne snage, kao i postignutim rezultatima kao što su otvaranje otkupnog centra za mlijeko i oživljavanje stočne pijace u Prošćenju. Posebna pažnja posvećena je primjeru pozitivne prakse kao što je preduzetnik Žarko Veljović, vlasnik firme „Gljiva MN“, koji je pokrenuo mali porodični biznis, postigao zavidne rezultate distribucijom svojih proizvoda u čak šest zemalja. Imajući u vidu da ovaj projekat ima za cilj promovisanje prednosti članstva Crne Gore u Evropskoj uniji, šef Uprave za praćenje i evaluaciju IPARD-a, gospodin Enis Đokaj, upoznao je građane sa novim pozivom u okviru IPARD II i načinom na koji se mogu prijaviti. za to. .

Nakon uvodnih izlaganja, u dijelu predviđenom za diskusiju, građane su zanimale: detaljnije informacije o IPARD programu i mogućnostima pomoći svima koji žele da se bave poljoprivredom; problem velikih neobrađenih površina i nezainteresovanosti mladih za nastavak poljoprivrede i stočarstva, kao i pitanje niskih otkupnih cijena mesa i mlijeka i mliječnih proizvoda.

Predviđeno je da preostale dvije panel diskusije budu organizovane u opštinama Nikšić i Bar.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial