preloader
Održana je edukativna sesija o alternativnim načinima rješavanja sporova

Održana je edukativna sesija o alternativnim načinima rješavanja sporova

(Detalj sa edukativne sesije koja je posvećena alternativnim načinima rješavanja sporova. Za više slika posjetite našu Galeriju.)

Juče smo za studente novinarstva i novinare štampanih i elektronskih medija organizovali edukativnu info sesiju o alternativnim načinima rješavanja sporova, koja je imala za cilj da informiše predstavnike medija o medijaciji (medijaciji), sa posebnim osvrtom na porodične sporove i ostvarivanje roditeljskog prava. i krivičnih sporova (između maloljetnog počinioca i žrtve), kako bi se češće iu skladu sa Etičkim kodeksom izvještavali o medijaciji kao pravnom instrumentu za mirno rješavanje sporova.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Podrška unapređenju efikasnosti i transparentnosti crnogorskog pravosuđa“, koji finansira Ministarstvo pravde Crne Gore.

Na samom početku edukativne sesije Ognjen Marković, programski menadžer CEDEM-a, istakao je potrebu da se ulože dodatni napori da se podstakne upotreba medijacije kao brzog, ekonomičnog i pravičnog načina ostvarivanja prava na pravnu zaštitu i pristup pravdi.

U tom smislu, kako je rekao, CEDEM će tokom cijele godine sprovoditi edukativne kampanje o medijaciji među predstavnicima medija i pravosuđa širom Crne Gore, imajući u vidu da je jedan od ciljeva projekta „Podrška unapređenju efikasnosti i transparentnosti crnogorske pravosuđe“ je jačanje direktne saradnje pravosudnih institucija sa predstavnicima medija.

Predavači na edukativnoj info sesiji o alternativnim načinima rješavanja sporova bili su:

🔹 Marina Lutovac, direktorka Centra za medijaciju Crne Gore i medijatorka, koja je govorila na temu „Medijacija u Crnoj Gori – normativni i institucionalni okvir, praksa i problemi u implementaciji“

🔹 Slavica Stijović, sekretar Osnovnog suda u Podgorici, koja je govorila na temu „Medijacija – osnovni principi, postupak medijacije i uloga medijatora“