preloader
Objavljeni rezultati istraživanja “Položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori: identifikacija praksi i obrazaca diskiminacije”

Objavljeni rezultati istraživanja “Položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori: identifikacija praksi i obrazaca diskiminacije”

CEDEM je, u saradnji sa projektnim partnerom “Centar za antidiskiminaciju – EKVISTA” u okviru projekta “Osnaživanje stručnih kapaciteta za borbu protiv diskriminacije lica sa invaliditetom” koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, objavio rezultate istraživanja “Položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori: identifikacija praksi i obrazaca diskiminacije”. Rezultate istraživanja možete preuzeti klikom na sljedeći link: http://cedem.me/publikacije/studije-i-javne-politike/send/69-studije-i-javne-politike/1927-polozaj-lsi-identifikacija-praksi-i-obrazaca-diskriminacije-lica-sa-invaliditetom

Učesnici u grupnom intervjuu (koji je korišćen kao metod istraživanja, sa po 8-13 učesnika) bili su relevantni predstavnici institucija, koji su na različite načine uključeni u oblast inkluzije i zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom, nevladinih organizacija, kao i lica sa invaliditetom – kao pojedinci.

Teme koje su formulisane i kojima se grupni intervju rukovodio su:
• opšti problemi lica sa invaliditetom u Crnoj Gori;
• pojavni oblici, frekventnost i iskustva vezana za problem diskriminacije lica sa invaliditetom;
• odnos i prakse nadležnih institucija, kada je riječ o borbi protiv diskriminacije lica sa invaliditetom.