Dvodnevni trening “Razvoj antidiskriminacijskih politika na lokalnoj razini – status quo i prava osoba s invaliditetom” za predstavnike Tajništva za društvene i pravno-normativne djelatnosti

Dvodnevni trening “Razvoj antidiskriminacijskih politika na lokalnoj razini – status quo i prava osoba s invaliditetom” za predstavnike Tajništva za društvene i pravno-normativne djelatnosti

Centar za demokraciju i ljudska prava (CEDEM) provodi projekt pod nazivom “Zajedno za uključivanje osoba s invaliditetom”, financijski podržan od strane Ministarstva pravosuđa, ljudskih i manjinskih prava. U sklopu projekta održan je dvodnevni trening za predstavnike Tajništva za društvene i pravno-normativne djelatnosti na temu „Razvoj antidiskriminacijskih politika na lokalnoj razini – status quo i prava osoba s invaliditetom“, od 26. do 27. kolovoza 2021. u hotelu Bianca u Kolašinu. Cilj edukacije bio je jačanje kapaciteta predstavnika Tajništva za društvene i pravno-normativne djelatnosti o položaju osoba s invaliditetom (OSI) u zakonodavnom procesu, a na temelju preporuka iz Analize usklađenosti zakonodavstva sa zakonom. o zabrani diskriminacije osoba s invaliditetom.

Prvog dana edukacije govorio je Matija Miljanić, koordinator projekta u CEDEM-u. Miljanić je istaknuo potrebu intenziviranja i promicanja ravnopravnosti i nediskriminacije OSI kao jednog od najosjetljivijih elemenata društveno-ekonomskog razvoja, a prije svega socijalne politike. Osim toga, Miljanić je napomenuo da treba poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala dostupnost objekata i površina u javnoj namjeni osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, ali da treba obratiti pozornost i na pristupačnost osoba s invaliditetom na web stranicama, portalima. , televizijske emisije i dr. Miljanić je zaključio da je kontinuirana i sveobuhvatna edukacija predstavnika nadležnih institucija o pravima i potrebama osoba s invaliditetom iznimno važna, kao i postizanje odgovarajuće razine komunikacije s osobama s invaliditetom bez diskriminacije. Svrha cijelog procesa i uloženih napora je osnažiti osobe s invaliditetom kao ravnopravne čimbenike društvene zajednice koji svojim kompetencijama jednako doprinose društvu kao i ostali građani.

Prvi dan edukacije Nerma Dobardžić, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, govorila je o primjeni antidiskriminacijskog zakonodavstva, gdje je predstavila primjere iz prakse prije domaćeg i europskog zakonodavstva, kao i mehanizme zaštite od diskriminacije i ranije izrečene preporuke Zaštitnika u ovoj oblasti. Podsjetila je nazočne da je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda institucionalni mehanizam zaštite od diskriminacije te da uz pristanak diskriminirane osobe djeluje i poduzima mjere zaštite od diskriminacije, u skladu sa Zakonom o Zaštitniku i posebnom zakon koji zabranjuje diskriminaciju. Naime, svatko tko smatra da je povrijeđen diskriminirajućim radnjama tijela vlasti, trgovačkog društva, druge pravne osobe, poduzetnika ili fizičke osobe ima pravo na zaštitu pred sudom, u skladu sa zakonom. Postupak se pokreće tužbom. Napomenula je da pravo na zaštitu od diskriminacije imaju sva fizička i pravna lica na koja se primjenjuju crnogorski propisi, ako su diskriminirani po nekom od osnova iz člana 2. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, koji se odnosi na oba javnom i privatnom sektoru. Također, Dobardžić je sudionike upoznao s mehanizmima zaštite od diskriminacije osoba s invaliditetom na lokalnoj razini, kao i međunarodnim primjerima antidiskriminatorne i inkluzivne lokalne politike.

Drugog dana edukacije, Almedina Vukić-Martinović, v.d. pomoćnica generalnog sekretara Vlade Crne Gore, polaznike je upoznala sa osnovnim pojmovima iz oblasti planiranja javnih politika. Vukić-Martinović je objasnila da su javne politike „međusobne veze odluka i djelovanja koje rješavaju probleme koji su važni za sve građane, cijelo društvo ili za određene skupine građana“ (Hill, 2014.). Osim toga, poučila je sudionike da razvoj politike znači osmišljavanje državnih aktivnosti koje utječu na društvo ili gospodarstvo s ciljem razvoja države, dok planiranje politike podrazumijeva procese u kojima se vladine namjere pretvaraju u konkretne strateške dokumente. Učesnicima je govorila o planiranju politike u okviru normativnog okvira – Zakona o državnoj upravi (Sl. list CG, br. 70/21) i Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl. list CG, br. 38/20). Na kraju, Vukić-Martinović je sudionicima govorila o provedbi modela Lokalnog akcijskog plana u području invaliditeta za razdoblje 2018.-2021., uz koje je dala preporuke za fazu provedbe budućih lokalnih akcijskih planova.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial