preloader
Konferencija održana u svrhu predstavljanja rezultata projekta “Jačanje kapaciteta za provedbu politika ravnopravnosti spolova”

Konferencija održana u svrhu predstavljanja rezultata projekta “Jačanje kapaciteta za provedbu politika ravnopravnosti spolova”

Najveća postignuća u području ravnopravnosti spolova mjerimo vezano uz djelovanje organizacija i institucija koje štite prava žena.

Najavljeno je to na konferenciji za novinare Centra za demokraciju i ljudska prava (CEDEM) u povodu predstavljanja rezultata projekta pod nazivom “Jačanje kapaciteta za provedbu politika ravnopravnosti spolova”, koji CEDEM provodi s potpora Ministarstva pravosuđa, ljudskih i manjinskih prava.

Ravnateljica CEDEM-a Milena Bešić naglasila je kako rezultati CEDEM-ovog indeksa demokracije za 2020. godinu ukazuju na negativan trend u razini ravnopravnosti spolova u odnosu na posljednje rezultate iz 2016. godine, već i na rezultate prvog ovakvog mjerenja iz 2007. godine. „Najizraženiji negativan trend bilježimo u odnosu na govor mržnje prema ženama i LGBTI osobama, dok razina ravnopravnosti spolova ostaje na istom mjestu kada je u pitanju ravnopravno sudjelovanje žena u društvenom životu, diskriminacija u procesu zapošljavanja i diskriminacija. unutar poduzeća i institucija”, rekao je Bešić.

Bešić je također naveo da “Najveće postignuće mjerimo u području ravnopravnosti spolova kada je riječ o aktivnostima organizacija i institucija koje štite prava žena. Nešto niže, na vrlo bliskoj razini vrijednosti, mjerimo: diskriminaciju žena u institucijama i organizacija, ravnopravno sudjelovanje žena u društvenom životu, diskriminacija žena pri zapošljavanju, nepostojanje govora mržnje, ravnopravno sudjelovanje žena u vlasti Podaci ukazuju, a to je značajan nalaz, da je najveći problem kada je u pitanju ravnopravnost spolova. je diskriminacija žena u obitelji.”

Osim toga, Bešić se osvrnuo na istraživanje „Obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori“ iz studenog 2020. godine, rekavši da „U okviru ovog istraživanja, u kojem smo mjerili stepen diskriminacije u pojedinim područjima iu odnosu na određene kategorije stanovništva, podaci pokazuju da je ukupna razina diskriminacije niža u odnosu na 2010. godinu. Međutim, najmanji pad razine diskriminacije bilježimo u odnosu na spol/rodnu diskriminaciju, u iznosu od samo 1,3%, dok u slučaju diskriminacije temeljene na na seksualnoj orijentaciji bilježimo negativan trend s porastom od 2,6%“, zaključio je Bešić.

Koordinator projekta CEDEM-a, Matija Miljanić, naveo je da projekt uključuje Školu rodne ravnopravnosti, Nacionalni forum „Multisektorski pristup ravnopravnosti spolova“, te radionicu za predstavnike nevladinih organizacija i pravosuđa iz Podgorice, Bijelog Polja i Berana pod nazivom „Rodno- Temeljeno nasilje-izazovi i buduće perspektive“, kao i medijska kampanja o uklanjanju rodnih stereotipa i načela ravnopravnosti spolova s ​​ciljem podizanja svijesti šire javnosti o potrebi otklanjanja rodnih stereotipa.

„Drago mi je da smo ove godine realizirali sada već tradicionalnu djelatnost CEDEM-a, Školu ravnopravnosti spolova, koju provodimo već četiri godine zaredom. Osim toga, CEDEM je prepoznao suvremene trendove i teme, ali i probleme koji izravno utječu ravnopravnost spolova u Crnoj Gori i svijetu, pa je za ovu iteraciju Škole rodne ravnopravnosti uspjela proširiti mrežu stručnjaka s kojima sarađuje i pripremiti najinovativnije teme za sudionike kao što su: „Umjetnost i film kao način razbijanja roda stereotipi“, „Kako jezik utječe na stvaranje rodnih stereotipa? – Sapir-Whorfova hipoteza”, “Spolne uloge se uče – primjer bajki” itd.” naveo je Miljanić.

Miljanić je također napomenuo da „CEDEM realizacijom radionice za predstavnike nevladinih organizacija i pravosuđa iz Podgorice, Bijelog Polja i Berana pod nazivom „Rodno uvjetovano nasilje – izazovi i buduće perspektive“ doprinosi ispunjavanju preporuka Odbora za eliminaciju diskriminacije. protiv žena, koji, u jednom od zaključnih zapažanja Drugog periodičnog izvještaja o Crnoj Gori, preporučuje da država članica unaprijedi svoje programe izgradnje kapaciteta za suce, tužioce, službenike za provođenje zakona i odvjetnike, kako bi im omogućila da izravno primjenjivati ​​ili pozivati ​​se na odredbe Konvencije u sudskim ili upravnim postupcima i u skladu s tim tumačiti domaće zakone.

Bešić i Miljanić su na kraju konferencije za novinare zaključili kako CEDEM prepoznaje važnost unaprjeđenja ravnopravnosti spolova na svim razinama te da će i u narednom razdoblju nastaviti s realizacijom projekata vezanih za ovo ključno područje.