Dvodnevna edukacija za policijske službenike, komunalne policajce i komunalne inspekcije

Dvodnevna edukacija za policijske službenike, komunalne policajce i komunalne inspekcije

Centar za demokraciju i ljudska prava (CEDEM) održao je dvodnevnu edukaciju za policijske službenike, komunalne policajce i komunalne inspekcije u sklopu projekta „Promicanje potpune ravnopravnosti u društvu“, uz potporu Ministarstva obrazovanja, prava manjina. Glavni cilj edukacije bio je osigurati adekvatniju primjenu Zakona o javnom redu i miru i Zakona o izboru, uporabi i javnom isticanju nacionalnih simbola, kroz jačanje kapaciteta državnih tijela koja provode, kontroliraju i/ili nadziru gore spomenute zakone i zakone koji su s njima u korelaciji. Prvo predavanje na temu: “Zakon o izboru, uporabi i javnom isticanju nacionalnih simbola: od podnošenja prijedloga zakona do njegovog stupanja na snagu” održao je bivši glavni ravnatelj Uprave za promicanje i zaštitu manjina. i ostalih manjina i nacionalnih zajednica, g. Leon Đokaj.

Drugo i treće predavanje, o upotrebi i isticanju nacionalnih i državnih simbola u nacionalnom i uporednom zakonodavstvu, te o kaznenopravnoj zaštiti državnih i nacionalnih simbola, održao je tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici g. Vukas. Radonjić, .

Sutkinja Višeg prekršajnog suda u Podgorici, Larisa Begović, drugog dana edukacije govorila je o prekršajnoj zaštiti državnih i nacionalnih simbola, kao i o aktuelnim pitanjima i dilemama u primjeni Zakona. o javnom redu i miru i Zakonu o izboru, uporabi i javnom isticanju nacionalnih simbola.

Edukacija je realizirana u sklopu projekta “Promicanje pune ravnopravnosti društva” uz potporu Ministarstva pravosuđa, ljudskih i manjinskih prava.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial