Održan je niz konsultativnih sastanaka sa predstavnicima pravosuđa i lokalnih medija u Bijelom Polju, Budvi, Cetinju i Kolašinu.

Održan je niz konsultativnih sastanaka sa predstavnicima pravosuđa i lokalnih medija u Bijelom Polju, Budvi, Cetinju i Kolašinu.

CEDEM je održao niz konsultativnih sastanaka sa predstavnicima pravosuđa i lokalnih medija u Bijelom Polju, Budvi, Cetinju i Kolašinu. 📣📣📣

(Projektni menadžer CEDEM-a, g-din Ognjen Marković na jednom od sastanaka. Za više slika posjetiti našu Galeriju.)

🔎Cilj sastanaka je jačanje dijaloga između ovih aktera, te uspostavljanje proaktivnije saradnje u oblasti krivičnog pravosuđa i medijacije u krivičnim i porodičnim sporovima. Osim toga, svrha konsultativnih sastanaka je podsticanje dijaloga među ovim akterima, posebno o korištenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u cilju poboljšanja kvaliteta i kredibiliteta medijskog praćenja krivičnog pravosuđa i medijacije, uz stvaranje imidža pravosudni organi kao otvoreni i voljni akteri organizacije civilnog društva.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Podrška unapređenju efikasnosti i transparentnosti rada crnogorskog pravosuđa“ koji finansira Ministarstvo pravde.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial