Objavljen priručnik za istraživačko novinarstvo u oblasti krivičnog pravosuđa

Objavljen priručnik za istraživačko novinarstvo u oblasti krivičnog pravosuđa

Proces pregovora naše zemlje sa Evropskom unijom i merila postavljena u okviru pregovaračkih poglavlja i njihovo usvajanje, doveli su do velikog broja izmena zakonodavstva u skladu sa acquis communautaire. Prvi korak u ovoj oblasti učinjen je odlukom Vlade Crne Gore, a na preporuku institucija Evropske unije i Savjeta Evrope, da se djelo uvrede i klevete dekriminalizuje, pa se ovo djelo više ne tretira kao zločin. U pravcu reforme krivičnog zakonodavstva, u proteklom periodu usvojen je set izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika. Ova zakonska regulativa je ključna za izvještavanje u oblasti krivičnog pravosuđa, a priručnik za istraživačko novinarstvo je neophodan kako bi se kreirale nove istraživačke priče.

Imajući to u vidu, CEDEM u saradnji sa TV PRVA objavljuje publikaciju koja ima za cilj da omogući novinarima u Crnoj Gori pristup svim koracima od pripreme do objavljivanja istraživačke priče, ali i da ih podstakne da postave više ciljeve i doprinesu većoj demokratizaciji i svijest društva u cjelini.

Priručnik za istraživačko novinarstvo u oblasti krivičnog pravosuđa nastao je kao potreba domaćih novinara da objedine neophodna znanja i vještine za istraživački rad. Priručnik je sveobuhvatna publikacija koja se s praktičnog aspekta bavi istraživačkim procesom od nastanka ideje do njenog pisanja i objavljivanja. Posebna pažnja posvećena je prikupljanju dokumenata i načinima njihovog prikupljanja, sa akcentom na Crnu Goru.

Priručnik za istraživačko novinarstvo namijenjen je svim novinarima koji se bave ili imaju težnju za istraživačkim novinarstvom u različitim oblastima, s posebnim fokusom na krivično pravosuđe.

Priručnik je napravljen za novinare bez obzira na njihovo prethodno iskustvo, imajući u vidu da priručnik prati najnovije metode i tehnike za proces istraživanja i pisanja ili objavljivanja priče, kao i teorijski i praktični aspekt svakog pojedinačnog dijela. Osim novinarima, priručnik može biti od velike koristi i studentima, ali i predstavnicima civilnog društva koji se bave istraživačkim radom.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial