CEDEM je organizovao završnu konferenciju u okviru projekta „Obukom i zapošljavanjem do socijalne inkluzije“

CEDEM je organizovao završnu konferenciju u okviru projekta „Obukom i zapošljavanjem do socijalne inkluzije“

Podgorica, PR press služba – U okviru projekta Osposobljavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije, na period od šest mjeseci zaposleno je šest osoba sa invaliditetom (OSI), a potrebno je povećati svijest poslodavaca o prednostima zapošljavanja ove populacije kroz program subvencija. .

Ovo je saopšteno na predstavljanju rezultata projekta „Obukom i zapošljavanjem do socijalne inkluzije“, koji realizuje Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u saradnji sa Institutom za medije Crne Gore i Centrom za strane jezike i Prevod Double L, uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG).

Direktorica CEDEM-a Milena Bešić rekla je da je cilj projekta doprinos socijalnoj inkluziji, većoj zapošljivosti i povećanju konkurentnosti OSI na tržištu rada, kao i podizanje svijesti šire javnosti sa akcentom na poslodavce o prednosti zapošljavanja OSI.

„Očekivani rezultati ovog projekta, koji smo ispunili tokom godine, bili su stručno osposobljavanje deset osoba sa invaliditetom, kroz dva edukativna modula. Cilj je i njihova priprema za kasniji radni angažman u CEDEM-u, Institutu za medije i Double L“, rekao je Bešić u PR Centru.

Ona je objasnila da je obuka sprovedena tokom šest mjeseci, tokom kojih je šest OSI profesionalno angažovano kao poslovni sekretari, pomoćnici administratora sajtova, pravni pomoćnici, administrativni referenti i asistenti u nastavi stranih jezika.

“Tokom projekta imali smo priliku da sarađujemo sa medijima, u okviru aktivnosti koje redovno sprovode CEDEM, Double L i Institut za medije, čime je povećan nivo znanja u poslovnoj komunikaciji OSI koji su bili angažovani”, rekao je Bešić.

Prema njenim riječima, obuka i razvoj OSI je ostvaren kroz dva edukativna modula.

„U okviru prvog modula deset OSI sa evidencije Zavoda ZZZCG prošlo je prvu obuku vezanu za rad na računaru i steklo praktična znanja o korištenju računara, interneta i osnovnih programa kao što su Word, Power Point i Excel“, kazali su Bešić. .

Prema njenim riječima, učesnici projekta su se upoznali i sa ulogom civilnog sektora u razvoju društva i jačanju poštovanja ljudskih prava, s akcentom na prava OSI.

“Drugog i trećeg dana, u okviru ove obuke, naučili su principe pisanja projekata, a sve u cilju razumijevanja funkcionisanja organizacija u kojima su radili, kao i moguće pomoći zaposlenima koji koordiniraju ove projekte, “ rekao je Bešić.

Drugi edukativni modul, kako je istakla, bila je obuka iz engleskog jezika koja se odvijala u Double L.

“Svi OSI koji su bili angažovani na projektu uspješno su prošli ovu obuku, u okviru koje su podigli postojeći nivo znanja za jedan stepen, za šta su dobili sertifikate”, rekao je Bešić.

“Pokazali su izuzetne rezultate, što smatramo velikim uspjehom i preporukom budućim poslodavcima da u okviru svih budućih programa pošalju poruku koja će im biti dostupna da iskoriste priliku za zapošljavanje OSI”, rekao je Bešić.

Koordinator projekta u CEDEM-u i jedan od autora studije “Položaj OSI i njihova zaštita od diskriminacije u Crnoj Gori”, koja je rezultat projekta, Ognjen Marković rekao je da je analiza podijeljena na nekoliko dijelova kako bi se, kako je objasnio, odgovorilo na pitanje kako se odnositi prema pravima OSI u Crnoj Gori.

On je istakao da publikacija predstavlja kratku analizu normativnog okvira sa fokusom na najvažnije međunarodne konvencije i strategije koje je Crna Gora ratifikovala u oblasti zaštite prava OSI. poštovanje prava OSI, kao i Evropske strategije OSI za 2010/2020.

“Jedan od velikih izazova sa kojima se OSI suočavaju je utvrđivanje procenta invaliditeta i procena preostale radne sposobnosti. Pravilno izražen procenat invaliditeta, pored kategorizacije, veoma je važan i zbog visine subvencija za poslodavce, u u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, što pokazuje ključne nalaze naše analize“, rekao je Marković.

S druge strane, kako je istakao, u Crnoj Gori još uvijek ne postoji zvanična baza podataka o ukupnom broju osoba sa invaliditetom i ukupnom broju zaposlenih ili nezaposlenih OSI, kao io kvalifikacijama i vještinama koje ova lica posjeduju.

“Većina njih je zaposlena u organizacijama koje se bave zaštitom OSI, dok se ostali poslodavci odlučuju da uplaćuju propisane iznose Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, a ne da zapošljavaju ta lica”, rekao je Marković.

Ocijenio je da je potrebno nastaviti raditi na podizanju svijesti poslodavaca o prednostima zapošljavanja OSI, kroz program subvencija, koji poslodavci, kako je naveo, iz godine u godinu sve više koriste.

“Kada govorimo o praćenju opadajućih trendova diskriminacije OSI, treba imati u vidu da je stepen diskriminacije, prema našem istraživanju, povećan prema drugim ranjivim grupama”, rekao je Marković.

S druge strane, dodao je, rezultati istraživanja o diskriminaciji koje je CEDEM sproveo u martu prošle godine, a koji, kako je podsjetio, pokazuju da 85,3 odsto građana Crne Gore podržava djelovanje države usmjereno na suzbijanje direktnog i indirektna diskriminacija osoba sa invaliditetom.

“I dalje postoje ozbiljni nedostaci kada je u pitanju ostvarivanje i zaštita ljudskih prava OSI, iako je postignut određeni napredak i konstatovan u relevantnim izvještajima”, rekao je Marković.

Učesnica projekta Vanja Pejanović, koja je šest mjeseci bila zaposlena u CEDEM-u, rekla je da joj je rad u toj organizaciji korisno iskustvo.

„Veoma mi je korisna bila obuka za kompjuterske programe, na kojoj se ranije nisam bavila. Što se tiče obuke engleskog jezika, to je veoma korisno iskustvo“, naveo je Pejanović.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial