CEDEM je predstavio rezultate projekta “U susret savremenim bezbednosnim izazovima: obrazovanje i učešće mladih”

CEDEM je predstavio rezultate projekta “U susret savremenim bezbednosnim izazovima: obrazovanje i učešće mladih”

Podgorica, PR press služba – Mladi u Crnoj Gori kao najveće bezbjednosne rizike vide organizovani kriminal i korupciju, sajber terorizam i vjerski radikalizam, te smatraju da se transparentnost sektora bezbjednosti može unaprijediti većom dostupnošću podataka, uključivanjem medija i dijalogom sa civilnim društvom.

Ovo je saopšteno na predstavljanju rezultata projekta “U susret savremenim bezbednosnim izazovima: obrazovanje i učešće mladih”, koji sprovodi Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), uz podršku Komisije za raspodelu prihoda od igara na sreću.

Koordinator projekta CEDEM-a Ognjen Marković rekao je da je opšti cilj projekta jačanje saradnje države i civilnog društva u prepoznavanju i rješavanju ključnih savremenih bezbjednosnih problema sa kojima se mladi suočavaju.

Ključne vrijednosti u projektu su direktna komunikacija učesnika, npr. škola i predstavnika lokalnih samouprava i državnih institucija, sa idejom da se definišu preporuke za jačanje učešća mladih u formulisanju i sprovođenju bezbednosnih politika, što je u skladu sa Zakon o mladima, Strategija za mlade 2017-2021, kao i Strategija za suzbijanje nasilnog ekstremizma 2016-2018“, rekao je Marković u PR Centru.

On je rekao da su ciljne grupe projekta studenti prava, političkih nauka, novinarstva, pripravnici i niži funkcioneri u Ministarstvu odbrane, Vojsci Crne Gore, Skupštini, MUP-u i Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i slobodne Pristup informacijama.

Marković je istakao da su ključni rezultati projekta realizacija fokus grupa i škole bezbednosti, kao i publikacija koja, kako je rekao, predstavlja procenu znanja i stavova mladih o sektoru bezbednosti.

„U okviru projekta održane su četiri fokus grupe sa studentima i zaposlenima u državnim institucijama, kako bi se mapirali i analizirali njihovi stavovi i iskustva o ovoj temi“, rekao je Marković.

On je rekao da se publikacija sastoji iz dva dijela, navodeći da se u prvom dijelu analizira institucionalni i pravni okvir, sa fokusom na parlamentarnu kontrolu i nadzor sektora bezbjednosti.

„U drugom dijelu predstavili smo ključne rezultate našeg istraživanja, koje je sprovedeno u novembru 2017. godine. „Naši sagovornici, kako mladi tako i predstavnici institucija sektora bezbjednosti, kao najveći sigurnosni rizik naveli su problem organizovanog kriminala i korupcije. slijedi sajber terorizam i vjerski radikalizam”, rekao je Marković.

On je istakao da su predstavnici sektora bezbednosti transparentnost svog rada ocenili apsolutno zadovoljavajućom, dok su, kako je rekao, mladi to okarakterisali prilično negativno, jer „smatraju ove institucije nešto zatvorenijima za saradnju zbog nasleđa socijalizma. .” rad ovih institucija. “

“Transparentnost se, kako navode, može poboljšati većom dostupnošću podataka organa sektora bezbjednosti, zatim dijalogom sa civilnim sektorom, predavanjima predstavnika ovog sektora na fakultetima, te većim angažmanom medija”, rekao je Marković.

On je istakao da su ključne preporuke publikacije stvaranje platforme za mlade, koja će, dodao je, osigurati dostupnost informacija vezanih za uključivanje mladih u institucije sektora bezbjednosti, realizaciju projekata i radionica za mlade. ljudi.

„Neophodno je održavati redovne sastanke predstavnika institucija i mladih, kako bi se predstavile sve mogućnosti za uključivanje zainteresovane javnosti, kao i provođenje kampanja o uključivanju mladih, kako bi se podigla svijest svih građana o značaju aktivnih mladih. ulogu u donošenju odluka”, rekao je. Marković.

“Ovogodišnji školski program bio je posebno usmjeren na sistem nacionalne bezbjednosti Crne Gore i nadležnosti službi bezbjednosti, terorizam, nasilni ekstremizam i organizovani kriminal, kao i demokratsku kontrolu sektora bezbjednosti”, rekao je Marković.

Ove godine je, kako je istakao, stigao najveći broj prijava za učešće u školi obezbeđenja, što, prema njegovom mišljenju, pokazuje da mladi prepoznaju školu kao relevantnu i kao školu koja im može doneti nova znanja, iskustva i poznanstva. .

“Preporuke mladih uvijek su usmjerene na to da CEDEM češće sprovodi škole sigurnosti. “Siguran sam da ćemo i ove godine nastaviti našu dugogodišnju praksu, a sve u cilju donošenja sigurnosnih izazova i sigurnosnog sektora. bliže mladima“, rekao je Marković.

Direktorka CEDEM-a Milena Bešić podsjetila je da ta organizacija prati bezbjednosni sektor od osnivanja, kao i međunarodnu i regionalnu bezbjednosnu dinamiku, sa, kako je rekla, posebnim akcentom na Crnu Goru.

“Mladi su posebno osjetljiva kategorija stanovništva, koja je izložena brojnim problemima, posebno u tranzicionim društvima, koja se dinamično mijenjaju u procesu izgradnje punog demokratskog poretka”, rekao je Bešić.

Ona je rekla da su prisustvo nasilja u društvu, terorizma, organizovanog kriminala, porast maloljetničke delikvencije i govora mržnje, internet sigurnost i isključenost iz procesa odlučivanja samo neki od izvora i oblika ugrožavanja sigurnosti mladih u lokalne zajednice.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial