preloader
Analiza interne regulative i operativnih smjernica za dalji rad institucija sektora bezbjednosti u kontekstu zaštite ljudskih prava

Analiza interne regulative i operativnih smjernica za dalji rad institucija sektora bezbjednosti u kontekstu zaštite ljudskih prava


Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, u saradnji sa Institucijom ombudsmana, realizuje projekat „Jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor sektora bezbednosti“, koji je finansijski podržan od strane Ambasade SR Nemačke. u Crnoj Gori.

Projekat ima za cilj da doprinese jačanju vladavine prava i ljudskih prava u sektoru bezbednosti, sa posebnim naglaskom na jačanju kapaciteta Ombudsmana u nadzoru nad sektorom bezbednosti, u smislu kršenja ljudskih prava i sloboda, i praćenju rada bezbednosnih i institucije odbrane.

Projektom je predviđena izrada dvije analize: 1) Analiza interne regulative i operativnih smjernica za dalji rad institucija sektora bezbjednosti i 2) Uporedna studija institucija ombudsmana iz zemalja Evropske unije.

Analiza interne regulative i operativnih smjernica za dalji rad institucija sektora bezbjednosti u kontekstu zaštite ljudskih prava ima za cilj da identifikuje potencijalne nedostatke u regulatornom okviru i radu sektora bezbjednosti, koji mogu dovesti do potencijalnih nezakonitih radnji. Analiza daje sveobuhvatan pregled normativnog okvira, opšteg stanja u institucijama sektora bezbjednosti, pregled izvještaja i preporuka relevantnih međunarodnih organizacija, te set preporuka za unapređenje efikasnosti ovih institucija.