Potrebno je bolje poznavanje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava

Potrebno je bolje poznavanje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) održao je dvodnevnu Akademiju o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i slobodama, na temu zaštite od diskriminacije osoba sa invaliditetom u praksi crnogorskog pravosuđa i Evropskog suda za ljudska prava. . Cilj ove Akademije bio je da pruži praktična i teorijska znanja o antidiskriminacijskom zakonodavstvu, zaštiti od diskriminacije osoba sa invaliditetom i omogućavanju ravnopravnosti osoba sa invaliditetom sa drugim licima. Seminar je održan 14. i 15. septembra 2020. godine u hotelu Bianca u Kolašinu, a prisustvovali su mu mladi kadrovi u pravosuđu – stručni savjetnici, sa posebnim akcentom na predstavnike redovnih sudova i državnih tužilaštava.

Predavači na akademiji su bili dr Vesna Simović Zvicer, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore i predsjednik Sudskog savjeta, Milena Krsmanović, savjetnik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Valentina Pavličić, predstavnica Crne Gore pred Evropski sud za ljudska prava.

Direktorica CEDEM-a Milena Bešić je u uvodnom izlaganju istakla značaj poštovanja prava osoba sa invaliditetom kroz razradu uključivanja Crne Gore u međunarodno pravne tokove. Ona je navela da je Crna Gora u Ustavu definisana kao “građanska, demokratska, ekološka država sa socijalnom pravdom zasnovanom na vladavini prava”, te da je Crna Gora ratifikovala sve ključne međunarodne ugovore, sporazume i konvencije o ljudskim pravima. S obzirom na njihovu nadmoć, zagarantovana im je efikasna zaštita od diskriminacije u domaćem pravu, rekao je Bešić, u praksi se sudovi rijetko pozivaju na međunarodno pravo kao izvor prava na osnovu kojeg donose odluke.

Tokom prvog dana, dr Vesna Simović Zvicer, koristeći diskursnu analizu, objasnila je prisutnima negativan uticaj koji koriste termini kao što su: invalid, hendikepirani, invalid, osobe sa posebnim potrebama imaju na osobe sa invaliditetom, kao i istorijat koristeći ove termine u međunarodnim konvencijama. Simović Zvicer je ukazala na potrebu uključivanja osoba sa invaliditetom u procese donošenja odluka koje su usko vezane za njihove potrebe. Interaktivnim radom sa učesnicima doprinijela je boljem upoznavanju mladih kadrova u pravosuđu sa usklađivanjem crnogorskog zakonodavstva sa antidiskriminacionim standardima EU i Savjeta Evrope.

Tokom drugog dana Akademije, Milena Krsmanović je interaktivnim predavanjem upoznala prisutne sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao i sa praksom crnogorskog pravosuđa i institucije Ombudsmana u zaštiti od diskriminacije lica. sa invaliditetom. Pored toga, napomenula je da postoje brojne vrste afirmativnih akcija za zaštitu prava osoba sa invaliditetom i da će postojati sve dok se ne postigne zacrtani cilj – jednaka mogućnost uživanja svih zakonom propisanih prava.

Valentina Pavličić je kroz svoje predavanje usmjereno na približavanje prakse Evropskog suda za ljudska prava u oblasti zaštite od diskriminacije osoba s invaliditetom, savjetovala prisutne da svojim angažmanom i primjenom novih normi, standarda i praksi te njihovim stalnim zalaganjem mogu promijeniti društvo. na bolje. Crna Gora ima dobro primijenjenu pravnu praksu koja je u skladu sa svjetskom i evropskom praksom.

Akademija je održana u okviru projekta „Multisektorski pristup zaštiti prava i osnovnih sloboda LSI“, koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial