NAJAVA: Radni sastanci predstavnika pravosuđa i medija

NAJAVA: Radni sastanci predstavnika pravosuđa i medija

Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, u saradnji sa TV Prva, realizuje projekat “Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori” uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru Programa profesionalizacije medija.

Projekat ima za cilj da doprinese jačanju kapaciteta medija u Crnoj Gori da izvještavaju o krivičnom pravosuđu, kroz povećanje kvaliteta i kredibiliteta istraživačkog novinarstva u ovoj oblasti.

U cilju jačanja odnosa između medija i organizacija civilnog društva, s jedne strane, i predstavnika pravosuđa, s druge strane, biće organizovani radni sastanci i konsultacije.

Svrha radnih sastanaka je podsticanje dijaloga između ovih aktera, posebno o korišćenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u cilju poboljšanja kvaliteta i kredibiliteta medijskog praćenja krivičnopravnih predmeta, uz stvaranje imidža pravosudnih organa kao otvoreni i voljni akteri da sarađuju sa medijima i organizacijama civilnog društva. Na kraju radnog sastanka planirano je potpisivanje Memoranduma u cilju unapređenja saradnje.

Prvi radni sastanak biće održan 24. oktobra u 11 časova u Pljevljima.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial