Međunarodna konferencija o razvoju ljudskih resursa

Međunarodna konferencija o razvoju ljudskih resursa

Mr Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a, učestvovao je na trećoj međunarodnoj konferenciji Razvoj ljudskih resursa i veština u Dunavskom regionu, održanoj 6. i 7. novembra u Beču.

Konferenciju, koja je okupila predstavnike 14 zemalja dunavskog regiona, organizovali su austrijsko Ministarstvo obrazovanja i prava žena i Ministarstvo rada, socijalnog staranja i zaštite potrošača. Projekat je finansijski podržan kroz Program razvoja strategije EU za Dunavski region – Prioritetna oblast 9.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial