Panel diskusija: Civilno društvo i pregovori u poglavljima 23 i 24

Panel diskusija: Civilno društvo i pregovori u poglavljima 23 i 24

Poljski institut za međunarodne odnose, Višegradski fond i partneri u Crnoj Gori: Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Institut za alternative (IA) i Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) organizovali su panel diskusiju „Civilno društvo i pregovori u poglavljima 23 i 24″.

Diskusija je organizovana povodom predstavljanja izvještaja “Civilno društvo i proces evropskih integracija na Zapadnom Balkanu”. Izvještaj potpisuje 20 stručnjaka iz civilnog društva sa Zapadnog Balkana koji su direktno uključeni u pregovarački proces. Projekat je podržan od strane Međunarodnog višegradskog fonda.

Izvještaj možete preuzeti putem sljedećeg linka:

http://www.pism.pl/publications/books/civil-society-in-the-eu-integration-of-the-western-balkans

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial