Konkurs za polaznike škole “Podizanje informisanosti i znanja mladih o sektoru bezbednosti”

Konkurs za polaznike škole “Podizanje informisanosti i znanja mladih o sektoru bezbednosti”

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)

raspisuje

KONKURS ZA učesnike/ce škole

Povećavanje informisanosti i znanja mladih o sektoru bezbjednosti

Škola se realizuje kroz projekat “Mladi u procesu reforme sektora bezbjednosti u Crnoj Gori”, podržanog od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
Cilj škole je da doprinese poboljšanju nivoa informisanosti i unaprjeđenju znanja mladih o položaju i učešću mladih u sektoru bezbjednosti.Takođe, ova škola je usmjerena na širenje znanja kod mladih ljudi o reformi i demokratskoj kontroli sektora bezbjednosti, sa ciljem boljeg razumijevanja ove tematike.

Škola je posebno usmjerena na: 1) studente/kinje; 2) mlade aktere/ke civilnog društva; 3) pripravnike/ce i mlađe službenike/ce zaposlene u državnim institucijama (s posebnim akcentom na Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vojsku Crne Gore, Ministarstvo odbrane, Parlament); 4) mlade lidere/ke političkih partija u Crnoj Gori.

Predavači su predstavnici državnih institucija, nezavisni stručnjaci i profesionalna vojna lica.

Škola će se održati 17-18. februara, u hotelu Queen of Montenegro, u Bečićima. Za sve učesnike škole obezbijeđen je smještaj u hotelu na bazi punog pansiona i prevoz u oba pravca.

Ukoliko želite da pohađate školu, zainteresovani/e kandidati/kinje mogu poslati biografiju na e-mail adresu: ognjen.markovic@cedem.me najkasnije do 07. februara 2017. godine, uz naznaku “Prijava za školu Povećavanje informisanosti i znanja mladih o sektoru bezbjednosti”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial