CEDEM je 10. najveća think tank organizacija u srednjoj i istočnoj Evropi

CEDEM je 10. najveća think tank organizacija u srednjoj i istočnoj Evropi

CEDEM je rangiran među 10 vodećih think-tank organizacija iz centralne i istočne Evrope u studiji sprovedenoj u okviru programa Think-tanks i civilnog društva (TTCSP) Univerziteta Pensilvanije, SAD.


Istraživanje Global Go To Think Tank Index Report za 2016. uključivalo je preko 6.846 think tank organizacija iz cijelog svijeta. U istraživanju je učestvovalo više od 4.750 administratora, univerzitetskog osoblja iz cijelog svijeta, novinara, istraživača itd.

Među 1770 think tank organizacija iz Evrope, u kategoriji koja se odnosi na region Centralne i Istočne Evrope, CEDEM je bio na 10. mestu.Kategorija u kojoj je CEDEM rangiran nalazi se na strani 65 Izvještaja.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial