CEDEM je učestvovao na Forumu za vladavinu prava za Jugoistočnu Evropu

CEDEM je učestvovao na Forumu za vladavinu prava za Jugoistočnu Evropu


Vladan Simonović, predsjednik Upravnog odbora CEDEM-a, prisustvovao je Forumu o vladavini prava za jugoistočnu Evropu, koji je održan 18. i 19. marta u Sarajevu.

Cilj Foruma je promovisanje implementacije Evropske konvencije o ljudskim pravima u regionu, jačanje regionalne saradnje kroz kontinuirani razvoj vladavine prava i ljudskih prava, kao i unapređenje procesa evropskih integracija u regionu. Pored delegacija Vrhovnih i Ustavnih sudova Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, Forumu su prisustvovale sudije Evropskog suda za ljudska prava (ECtHR) iz ovih zemalja, direktori pravosudne akademije i institucije. pred ESLJP, kao i predstavnici nevladinog sektora. Forum vladavine prava za jugoistočnu Evropu već treću godinu zaredom organizuju AIRE centar iz Londona i “Civil Rights Defenders”.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial