Oformljena omladinska radna grupa

Oformljena omladinska radna grupa


U petak, 18. marta, CEDEM-ov projektni tim je u Bijelom Polju organizovao sastanak za formiranje Omladinske radne grupe koju čini 16 srednjoškolaca iz Bijelog Polja, Berana, Rožaja i Podgorice, zainteresovanih za učešće u javnoj kampanji / debati. na temu NATO integracija Crne Gore.

Sastanak je organizovan u okviru projekta „Jačanje uloge mladih u procesu NATO integracija“, koji CEDEM realizuje uz podršku Vlade Crne Gore, preko Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Radna grupa za mlade (MWG) imaće zadatak da u saradnji sa CEDEM-ovim projektnim timom, profesorima debatnih klubova i stručnjacima iz sektora bezbjednosti pripremi akcioni plan i provede javnu kampanju/debatu u ovim gradovima radi podizanja svijesti javnosti i informisanje mladih. o prednostima i izazovima kao i efektima članstva u NATO-u na lokalnu zajednicu, sa posebnim naglaskom na suzbijanju najvećih sigurnosnih prijetnji u sistemu kolektivne sigurnosti – vjerskog i etničkog ekstremizma i radikalizma.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial