CEDEM-ova animacija o e-participaciji

CEDEM-ova animacija o e-participaciji

CEDEM sprovodi projekat e-Demokratija: građanska participacija u digitalnoj eri uz finansijsku podršku Ministarstva javne uprave. U okviru ovog projekta realizuju se aktivnosti koje imaju za cilj da podstaknu građane na učešće u procesu donošenja odluka uz korišćenje savremenih alata.

Građanska participacija, odnosno učestvovanje građana u društveno-političkim procesima, s razlogom se smatra jednim od osnovnih indikatora stepena razvoja demokratskog društva i jednim od osnovnih činilaca demokratskog političkog sistema. S tim u vezi, kako bi se građani informisali o novinama u oblasti e-participacije, te na jednostavan i kreativan način ukazali na važnost javnih konsultacija i javnih rasprava, CEDEM je kreirao video animaciju o elektronskoj participaciji namijenjenu široj javnosti.

U okviru portala eUprave – www.euprava.me, nalazi se unaprijeđeni sistem eParticipacije koji obuhvata četiri modula i to: Poziv za konsultacije, Poziv za učešće u radnim grupama, Poziv na javnu raspravu i Javna obavještenja.

Putem ovog servisa građani mogu aktivno učestvovati u kreiranju zakona i ostalih strateških dokumenata, mogu iznositi mišljenja i stavove u javnim raspravama, te se u tom smislu uključiti u društvene tokove i proces donošenja odluka.

Za više detalja o ovom portalu i načinima učešća pogledajte video animaciju o e-participaciji klikom na link u nastavku: https://www.youtube.com/watch?v=lYil85qtRkE

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial