CEDEM objavljuje konkurs za polaznike/ce Škole rodne ravnopravnosti

CEDEM objavljuje konkurs za polaznike/ce Škole rodne ravnopravnosti

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) raspisuje konkurs za polaznike/ce Škole rodne  ravnopravnosti.

Škola se realizuje u okviru projekta „Dijelimo odgovornost – promocija politika rodne ravnopravnosti! “, koji CEDEM sprovodi uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Cilj škole je davanje doprinosa većem poštovanju prava žena i podizanje svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti, kroz upoznavanje polaznika/-ca, sa politikom rodne ravnopravnosti i značaju zastupljenosti žena na visokim i menadžerskim pozicijama. Škola takođe ima za cilj jačanje stručnih kapaciteta za preduzimanje posebnih mjera za postizanje rodne ravnopravnosti, imajući u vidu da je namijenjena mladim profesionalcima iz različitih oblasti.

Škola je posebno usmjerena na:

  1. studente/kinje prava, političkih nauka i novinarstva;
  2. mlade službenike/ce zaposlene u državnim institucijama;
  3. mlade lidere/ke političkih partija u Crnoj Gori i
  4. mlade aktere/ke civilnog društva.

Dodatno, ohrabrujemo i mlade iz sfere prirodnih nauka da se prijave za učešće na Školi!

Predavači su nacionalni i regionalni eksperti i ekspertkinje iz oblasti rodne ravnopravnosti i  borbe protiv nasilja nad ženama.

Škola će se održavati u periodu od 20. februara do 20. marta 2020. godine u Podgorici, u popodnevnim časovima. Broj polaznika je ograničen na 25. Svi polaznici/e po završetku Škole, dobiće sertifikat i pravo učešća na drugim projektnim aktivnostima.

Ukoliko želite da pohađate Školu, zainteresovani/e kandidati/kinje mogu poslati biografiju i kratko motivaciono pismo (ne duže od 200 riječi) na e-mail adresu: info@cedem.me najkasnije do 7. februara 2020. godine, uz naznaku “Prijava za učešće na Školi rodne ravnopravnosti“.

Za sva dodatna pitanja vezana za Školu, projekat ili programske aktivnosti, budite slobodni da nas kontaktirate putem navedene e-mail adrese ili telefona 020 234 114.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial