CEDEM organizuje obuku posvećenu jačanju kapaciteta RE NVO

CEDEM organizuje obuku posvećenu jačanju kapaciteta RE NVO


CEDEM, Pedagoški centar Crne Gore i Enfants organizuju obuku posvećenu upravljanju EU projektima, koja će se održati od 9. do 14. maja u hotelu „Otrant“ u Ulcinju.

Obuka je deo projekta „Obrazovanje za socijalnu inkluziju“ koji ima za cilj unapređenje socijalne inkluzije Roma, Aškalija i Egipćana u oblasti obrazovanja. Projekat finansira Evropska unija, kroz Program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo* 2011 – 2013, a realizuje se uz saglasnost Ministarstva prosvjete Vlade Crne Gore. Učesnici obuke su predstavnici nevladinih organizacija iz Berana, Podgorice, Rožaja i Ulcinja (Crna Gora), Istoka, Đakovice i Peći (Kosovo).

Obuka uključuje sljedeće teme: pisanje EU projekata (priprema rezimea projekta, razvoj koncepta, razvoj logičke matrice i analize rizika/pretpostavki), upravljanje EU projektima, s naglaskom na funkciju praćenja i evaluacije, te upravljanje finansijama EU projekta, sa fokusom o pripremi i realizaciji budžeta.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial