CEDEM na konferenciji “Pravo, politika, društvo i diskriminacija”

CEDEM na konferenciji “Pravo, politika, društvo i diskriminacija”

CEDEM je učestvovao na konferenciji „Pravo, politika, društvo i diskriminacija“, koju organizuje Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore uz podršku Fondacije Konrad Adenauer i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i Savjeta Evrope – OEBS , od 19. do 20. aprila u Podgorici.

Cilj konferencije je otvaranje širokog društvenog dijaloga o jačanju sistema zaštite od diskriminacije i priprema terena za buduću saradnju, prije svega između Ombudsmana i civilnog sektora. Otvorena su brojna pitanja i teme koje će poslužiti kao osnova da institucija Zaštitnika preduzima dalje aktivnosti na suzbijanju diskriminacije. Tokom dva dana konferencije učestvovali su i izlagali brojni panelisti i stručnjaci iz svojih oblasti, kako iz vladinog tako i iz nevladinog sektora.

Teme u okviru planiranih šest panela bile su: Pravni okvir antidiskriminacije – slučaj Crne Gore; Uloga državnih institucija u borbi protiv diskriminacije; Uloga civilnog sektora u razvoju antidiskriminacijskih politika; Evropska perspektiva, potencijali u oblasti antidiskriminacije; Specifične ranjive grupe u borbi protiv diskriminacije – slučaj Crne Gore i Višestruka diskriminacija i socijalna isključenost.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial