CEDEM je organizovao radionicu na temu “Učešće i političko predstavljanje manjina u Crnoj Gori”

CEDEM je organizovao radionicu na temu “Učešće i političko predstavljanje manjina u Crnoj Gori”


CEDEM je dio projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Egipćana i drugih ranjivih grupa“ koji podržava Evropska unija, preko Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u periodu od 22. do 23. juna 2017. godine u Beranama održana radionica na temu „Učešće i političko predstavljanje manjina u Crnoj Gori“.

Radionici je prisustvovalo preko 20 Roma i Egipćana iz Berana koji su različitog stepena obrazovanja i uzrasta.

Cilj radionice je bio podizanje svijesti ove populacije o načinima učešća i zastupljenosti u društvenim procesima.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial