CEDEM održao radionicu na temu „Politička inkluzija, biračka prava i izborni sistem u Crnoj Gori“

CEDEM održao radionicu na temu „Politička inkluzija, biračka prava i izborni sistem u Crnoj Gori“


CEDEM je dio projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Egipćana i drugih ranjivih grupa“, koji podržava Evropska unija, 23-24. juna 2017. godine u Beranama održana radionica na temu „Političko uključivanje, biračko pravo i izborni sistem u Crnoj Gori“.

Radionici je prisustvovalo preko 20 Roma i Egipćana iz Berana koji su različitog stepena obrazovanja i uzrasta.

Cilj radionice je podizanje svijesti ove populacije o načinima političkog angažmana, procesu glasanja, te kakav je njihov položaj u izbornom sistemu Crne Gore.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial