CEDEM je organizovao prvu obuku u okviru projekta: Jačanje crnogorskog sistema azila i upravljanje migracijama

CEDEM je organizovao prvu obuku u okviru projekta: Jačanje crnogorskog sistema azila i upravljanje migracijama

CEDEM se nalazi u hotelu Queen of Montenegro u Bečićima, 12/13. U decembru je organizovana prva obuka u okviru projekta Jačanje crnogorskog sistema upravljanja azilom i migracijama, koji ima za cilj da doprinese razvoju mješovitih politika upravljanja migracijama u Crnoj Gori i promoviše veće učešće nevladinih organizacija i medija u donošenju i implementaciji ovih politika. Projekat se realizuje uz podršku Fondacije braće Rokfeler.


Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa politikama upravljanja azilom i migracijama u kontekstu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, posebno sa procedurama i propisima koji se odnose na postupak azila i tretmana ilegalnih migranata, koncepte sigurne zemlje i zemlje porijekla i dr. problemi. koje su važne za efikasnu zaštitu migranata i tražilaca azila. Posebna pažnja posvećena je prezentaciji slučajeva iz prakse, kako crnogorske, tako i prakse zemalja u regionu (Srbija).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial