CEDEM objavio publikaciju: Oduzimanje imovine u Crnoj Gori (2013-2015)

CEDEM objavio publikaciju: Oduzimanje imovine u Crnoj Gori (2013-2015)


Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) objavio je publikaciju „Oduzimanje imovine u Crnoj Gori (2013-2015)“ koju možete pronaći ovdje.

Izradu publikacije finansijski je podržala Ambasada SAD u Podgorici, preko Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial