Osnažimo sistem za društvo jednakih prava

Diskriminatorske prakse konsekventno dovode čitav politički poredak i društveni konsenzus u stanje nestabilnosti i neravnopravnosti, a kao rezultat potencijalni konflikti dugog trajanja mogu dovesti do različitih oblika dezintegracije. Na tim osnovama je nastao  ovaj projekat sa opštim ciljem podsticanje potpune ravnopravnosti i podizanje svijesti javnosti Crne Gore o multikulturalnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Specifični ciljevi ovog projekta usmjereni su na jačanje kapaciteta predstavnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u oblasti korišćenja svojih prava, afirmaciji multikulturalizma i zaštiti od diskriminacije kroz održavanja aktivnosti izgradnje kapaciteta, kao i na podizanje svijesti javnosti o kulturi i pravima manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica kroz set aktivnosti koji će doprinijeti naporima Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, Vlade i civilnog sektora u postizanju ravnopravnosti i podizanju društvene svijesti o ovoj problematici.

Projekat je usmjeren na predstavnike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koje postoje u Crnoj Gori, ali i dijelom na predstavnike civilnog sektora i Ministarstva ljudskih i manjinskih prava sa ciljem obuhvatanja aktera aktera koji djeluju u ovoj oblasti. Oni kao ciljna grupa ovog projekta će steći potrebna znanja i vještine, kako bi u budućnosti radili na zagovaranju ravnopravnosti, borbi protiv diskriminacije i afirmaciji multikulturalizma.

Projekat je finansiran iz sredstava Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial