Do socijalne, kroz ekonomsku sigurnost i jednakost svih!

Projekat Do socijalne, kroz ekonomsku sigurnost i jednakost svih! ima za cilj da doprinese poboljšanju socio-ekonomskog položaja romske i egipćanske populacije, kroz uspostavljanje društveno-odgovornog ponašanja svih relevantnih aktera koji kreiraju i sprovode politike usavršavanja, zapošljavanja i uključivanje RE populacije na tržištu rada. Na ovaj način, a kroz jačanje profesionalnih i personalnih kompetencija svih pomenutih grupa, projekat će podići svijest o značaju ekonomske jednakosti svih, sa posebnim naglaskom na značaj sticanja ekonomske nezavisnosti među RE populacijom, a posebno ženama, kao preduslova za suzbijanje brojnih društvenih problema, između ostaloga i nasilja u porodici, odnosno nasilja nad ženama.

Osim diskriminacije u oblasti zapošljavanja, RE populacija se suočava sa diskriminacjiom na polju obrazovanja, uključivanja, zdravstvene zaštite i kulture, a veliki, društveni problem jednog dijela pomenute populacije je i dalje nasilje u porodici, odnosno nasilje nad ženama. Najčešći razlozi zbog kojih i pored svih napora institucija sistema, ovaj problem i dalje postoji, jesu: nedovoljna informisanost o mogućnostima prevazilaženja ovog problem, patrijarhalan način života, kao i osećaj straha i sramote, zbog čega Romkinje i Egipćanke u Crnoj Gori trpe i ne prijavljuju da su žrtve nasilja u porodici. U dugogodišnjem radu na suzbijanju ovog i brojnih drugih problema RE populacije, uočeno je da je jedna od najvećih prepreka za suzbijanje nasilja nad ženama upravo njihova ekonomska zavisnost u odnosu na muškog člana porodice koji je, najčešće, vršilac nasilja.

Upravo je to razlog zbog koje će se predstavnicama RE populacije, a koje su žrtve ili potencijalne žrtve nasilja u porodici, kroz informativne radionice i liflet o procesu prijavljivanja na biroima rada, programima usavršavanja i mogućnostima zapošljavanja pružiti (a na nešto suptilniji način) podrška da istraju na svom putu izlaska iz nasilja, a kroz osposobljavanje ili direktno zaposlenje, što bi rezultiralo sticanjem ekonomske nezavisnosti kao preduslova za prevazilaženje pomenutog problema.

Projektne aktivnosti će se sprovesti u Herceg Novom, Nikšiću, Bijelom Polju, Podgorici i Kolašinu, a ukupan i traženi budžet neophodan za implementaciju projektnih aktivnosti iznosi 17.715.50 €. Projekat je finansiran iz sredstava Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial