Kontrolna lista vladavine prava za Crnu Goru

Projekat „Kontrolna lista vladavine prava za Crnu Goru“ je nastao sa ciljem da se kreira jedinstven mehanizam procjene stanja u vezi sa vladavinom prava u Crnoj Gori, kroz identifikovanje i analizu glavnih problema i ograničenja, te kreiranje potencijalnih rješenja na polju vladavine prava u Crnoj Gori.

Projekat je podržan od strane Fondacije Konrad Adenauer, preko programa za vladavinu prava u Jugoistočnoj Evropi.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.850,00EUR.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial