Zajedno za inkluziju lica sa invaliditetom!

Projekat „Zajedno za inkluziju lica sa invaliditetom!“ ima za cilj da doprinese većem poštovanju prava lica sa invaliditetom i podizanju svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom.

Specifični ciljevi projekta su 1) zaštita od diskriminacije LSI i omogućavanje ravnopravosti lica sa invaliditetom sa drugim licima, 2) poboljšavanje položaja lica sa invaliditetom odnosno ravnopravnosti lica sa invaliditetom na tržištu rada, kroz efikasnu primjenu Zakona o zabrani diskrimancije i Zakona o zabrani diskriimancije lica sa invaldiitetom, te 3) podizanje svijesti javnosti o intersekcijskoj diskriminaciji lica sa invaliditetom.

Aktivnosti projekta su:

1) Pripremna faza projekta;

2) Sprovođenje medijske kampanje;

3)Održavanje trodnevne pravne akademije o Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima i slobodama “Zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom u praksi crnogorskog pravosuđa i Evropskog suda za ljudska prava”;

4)Održavanje trodnevnog seminara “Svi za zabranu diskirminacije LSI”;

5)Održavanje dvodnevne obuke “Razvoj antidiskriminatornih politika na lokalnom nivou – status quo i prava LSI;

6) Završna konferencija i sprovođenje eksterne evaluacije projekta.

Projekat je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 23.574,00EUR.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial