Godišnje istraživanje o korupciji 2012

Istraživački projekat – Godišnje istraživanje o korupciji: Rizik od pojave korupcije u pravosudnom sistemu i u poslovnom sektoru u sklopu podrške Programa efikasnog upravljanja, kojeg finansirao je USAID, a implementirali CEDEM i East West Management Institute.


Istraživanje se sastoji od tri relativno nezavisne, ali ipak metodološki povezane istraživačke aktivnosti. Prvi dio predstavlja kvantitativno istraživanje na određenom uzorku stanovništva u Crnoj Gori, drugo predstavlja kvalitativno istraživanje na osnovu intervjua vođenih sa sudijama, advokatima i privrednicima, dok je treći dio analitički izvještaj koji smješta rezultate prethodna dva dijela u specifični socio-kulturni kontekst crnogorskog društva. Takođe, ovogodišnje istraživanje je fokusirano i na komparativne trendove u odnosu na identično istraživanje sprovedeno u 2011.

Izvještaj sa propratnim materijalima možete pronaći ovdje. 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial