Indeks demokratije – Crna Gora 2012

Centar za demokratiju i ljudska prava predstavio je rezultate istraživanja Indeks demokratije-Crna Gora 2012, koje je realizovano u saradnji sa Centrom za evropske studije iz Brisela i njemačkom fondacijom Konrad Adenauer i finansirano iz sredstava Evropskog parlamenta.

Istraživanje pod nazivom Indeks demokratije je nastalo 2006. godine sa ciljem da omogući mjerenje stanja demokratije u Crnoj Gori. Od tada, CEDEM je sukcesivno realizovao ovo istraživanje i u 2007, 2008. i 2009.godini.

Rezultati istraživanja za 2012. godinu  sumirani su u istoimenoj publikaciji koja sadrži pregled pokazatelja i analizu demokratičnosti političkih procesa, vladavine prava, stanja u oblasti ekonomskih sloboda, obrazovanja i medija, kao i ocjenu zaštite prava nacionalnih i vjerskih manjinskih zajednica, žena i osoba sa invaliditetom.

Indeks demokratije za 2012. godinu možete pronaći ovdje.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial