Zaključci Odbora za ekonomska, socijalna i kulturna prava

Zaključci Odbora za ekonomska, socijalna i kulturna prava

Komitet UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava donio je zaključke o implementaciji Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (PESK) u Crnoj Gori, nakon 53. sjednice od 10. do 28. novembra u Ženevi.

Komitet je, između ostalog, konstatovao da Crna Gora nema neophodnu statistiku za procjenu stanja ekonomskih i socijalnih prava i preporučio da se uspostavi sistem prikupljanja podataka i da se zaštita ovih prava redovno procjenjuje na osnovu indikatora iz Visoki komesar UN-a za ljudska prava. ljudska prava. Važan je i apel Odbora na državu da intenzivira napore u borbi protiv dječijeg rada – uključujući i prosjačenje, kako kroz efikasne inspekcije i kažnjavanje odgovornih, tako i kroz podizanje svijesti o opasnostima dječjeg rada.

Zaključke Odbora, kao i alternativni izvještaj koji su Odboru dostavili HRA, CEDEM i još 12 organizacija iz Crne Gore možete preuzeti ovdje:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial