Obuka – oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom

Obuka – oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom

U toku je obuka koju organizuje CEDEM uz podršku Ambasade SAD u Podgorici (INL program) za predstavnike pravosuđa u Crnoj Gori.

na temu oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalom sa elementima organizovanog kriminala i korupcije. Partner u organizaciji obuke je Centar za obuku u pravosuđu i Državnom tužilaštvu.

Obuka je dio projekta „Civilno društvo u borbi za efikasno oduzimanje imovine stečene kriminalom“ koji ima za cilj podsticanje primjene zakonodavnog okvira u ovoj oblasti, kao i doprinos jačanju saradnje civilnog društva i pravosudnih institucija u država i region. imovinsku korist stečenu kriminalom.

Obuka će se održati 9. i 10. juna u hotelu Palace u Petrovcu. Učesnici obuke su predstavnici viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju, Apelacionog suda Crne Gore, Vrhovnog suda Crne Gore, Vrhovnog državnog tužilaštva i Specijalnog tužilaštva.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial