Seminar: Pravo na ličnu slobodu i sigurnost

Seminar: Pravo na ličnu slobodu i sigurnost

U organizaciji CEDEM-a, Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i Centra AIRE iz Londona, danas je održan dvodnevni stručni seminar o konvencijskim standardima i praksi crnogorskih sudova u pogledu primjene zaštite prava na slobodu i sigurnost ličnosti iz člana 5. Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama.

Seminar je okupio međunarodne i domaće pravne stručnjake, sudije osnovnih i viših sudova u Crnoj Gori, kao i predstavnike Advokatske komore Crne Gore, međunarodnih i nevladinih organizacija. Seminar je organizovan uz podršku njemačke Fondacije Konrad Adenauer, kroz Program vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi, Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Britanske ambasade u Podgorici.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial