Saopštenje za javnost – evaluacija implementacije AP za Poglavlje 24

Saopštenje za javnost – evaluacija implementacije AP za Poglavlje 24

Opšta ocjena dosadašnje implementacije Akcionog plana za Poglavlje 24 je da postoji kontinuitet u implementaciji, ali da mjere nisu uvijek dosljedne i koordinisane, te da u nekim segmentima ne postoje mjerljivi i potpuni podaci na osnovu kojih bi se procijenio uticaj mjera.

U oblasti upravljanja migracijama nedostaje zajedničko razumijevanje i primjena standarda u tretmanu migranata. Još uvijek nisu uspostavljeni protokoli hitne potrage sa susjednim zemljama, što je pitanje od velikog značaja za upravljanje iregularnim migracijama. Potpisani sporazumi o readmisiji se sprovode dosta sporo, a posebno Sporazum za Republiku Kosovo. U oblasti azila susrećemo se sa nedostatkom statistike u izvještaju. Smatramo da je potrebno dati pregled brojčanih pokazatelja o podnesenim i riješenim zahtjevima za azil, kao i učiniti dostupnim broj predmeta preostalih iz prethodnog perioda. Jedan od većih problema, imajući u vidu trend povećanja broja tražilaca azila, jeste kašnjenje sa puštanjem u rad Centra za smeštaj tražilaca azila, čije je otvaranje planirano 2013. godine.

Kada govorimo o policijskoj saradnji, glavni problemi su nedostatak koordinacije različitih organa. Još nije uspostavljena jedinstvena elektronska mreža koja bi obezbjeđivala zajednički pristup bazama podataka, kao i nesmetan protok informacija između agencija za provođenje zakona, uključujući i državno tužilaštvo. Iz tog razloga, trenutno ne postoji precizna evidencija o broju izvršenih kontrola u pogledu tajnosti i zaštite ličnih podataka, te broju primljenih i odbijenih zahtjeva i pritužbi za pristup tim podacima. Kasni se i sa potpisivanjem Protokola o saradnji MUP-a – Uprave policije i Vrhovnog državnog tužilaštva, koji se odnosi na saradnju u pretkrivičnom i krivičnom postupku.

U borbi protiv organizovanog kriminala izostaju konkretni efekti Odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina, a saradnja policije i tužilaštva nije dovoljno razvijena. Ovakav nivo saradnje jedan je od razloga stagnacije istrage u slučajevima krivičnih djela protiv redakcije “Vijesti”, kao i pojedinačnih napada na novinare. Sa zakonodavne strane, nedostaju inovacije u Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, te odgovarajućim podzakonskim aktima, kao i Zakonu o zaštiti svjedoka. Područje oduzimanja, čuvanja i upravljanja imovinom ostaje nepromijenjeno; rezultati rada nadležnih državnih organa u ovoj oblasti i dalje su skromni.

Neophodno je uspostaviti mehanizme za praćenje primjene zakona u oblasti pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima i obezbijediti dalje usklađivanje pravnog okvira u ovoj oblasti sa acquis communautaire.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial