CEDEM i YIHR dostavljaju komentare Komitetu za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD)

CEDEM i YIHR dostavljaju komentare Komitetu za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD)

CEDEM i YIHR dostavili su Komitetu UN za eliminaciju rasne diskriminacije alternativni izvještaj o implementaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije u Crnoj Gori, u vezi sa drugim i trećim nacionalnim izvještajem koji će biti razmatrani na 84. sjednici – 21. februar 2014. godine. Izvještaj je postavljen na službenu web stranicu Ureda visokog komesara za ljudska prava. >>

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial